Wat is bouwcoördinatie?

Een bouwcoördinator is iemand die u bij staat tijdens heel uw bouwproces. Hij zal samen met u de opgemaakte plannen van de architect overlopen en hier en daar bij sturen waar eventuele hekele punten qua uitvoering en kostprijs zullen zijn. Hierna worden offertes gevraagd die allemaal aan de klant worden voorgesteld zodat u als klant kan kiezen welke aannemers op de werf komen. Er wordt samen met u een planning opgemaakt, dewelke afhankelijk is van uw einddatum. Wanneer de werken in uitvoering zijn zorgen wij voor de coördinatie en de controle van de werken. Kortom heel het verhaal wat het bouwen juist moeilijk maakt neem de bouwcoördinator op zich.

Waarom bouwcoördinatie?

Bouwen is geen eenvoudig proces. Voor heel wat mensen is bouwen een éénmalige gebeurtenis. Vooraleer je droom werkelijkheid geworden is zijn er toch enkele moeilijke maanden voorbij gegaan. Door alle huidige regelgevingen wordt het ontwerpen en bouwen van een woning steeds complexer. Er moet rekening gehouden worden met EPB, stabiliteitsstudies, architect en natuurlijk jezelf.

Jouw bouwcoördinator zal u bij staan tijdens het gehele proces. Van ontwerpfase tot oplevering, of enkel tijdens de bouwfase. Via bouwcoördinatie gaan er veel problemen en kopzorgen voorkomen worden. Meestal kiezen mensen om “zelf” te bouwen omdat het goedkoper is. Als de bouwheer dan te weinig technische en praktische kennis, know-how, ervaring,… heeft gaat er snel veel geld verloren. Uw bouwcoördinator zal deze last van uw schouders nemen en samen met u op zoek gaan naar de aannemers met de beste prijs/kwaliteit verhouden.  Dikwijls kan uw bouwcoördinator al enkele honderden euro’s besparen door gewoon even met u de plannen/uitvoeringsmethodes te overlopen.

Uw bouwcoördinator zal u zowel administratief als technische bij staan. Hij zorgt voor advies, correcte offertes, dagelijkse controle op de werf, controle van facturen,… Voor heel uw bouwproces heeft u dus één aanspreekpunt. Dit maakt alles veel gemakkelijker. Als u ergens fouten ziet, heeft u vragen, … moet u zich tot één iemand wenden , uw bouwcoördinator.

Voordelen van bouwcoördinatie?

Het moment dat wij starten met een nieuw project, vragen wij voor alle werken offertes aan en maken een totale kostprijsberekening. Wanneer wij als bouwcoördinator prijs vragen bij leveranciers of aannemers liggen de prijzen snel 10% lager dan wanneer een particulier prijs vraagt. Puur om het feit dat de aannemers weten dat de werken deftig opgevolgd worden en wanneer ze op de werf verwacht worden dat effectief alles in orde is zodat ze hun werken kunnen starten.
Eveneens in uitvoeringsmethodes kan soms geld bespaard worden waar elke individuele aannemer geen rekening mee houdt.

De kostprijs van een bouwcoördinator mag je niet zien als een kost. Gaandeweg zal duidelijk worden dat wij meer besparen dan wat we kosten.

Nog een belangrijk voordeel is dat er bij het begin van het project een planning wordt opgesteld aan de hand van uw einddatum. Wij zorgen ervoor dat alle werken goed zijn voorbereid en elkaar snel opvolgen waardoor u sneller kan verhuizen.

Kostprijs?

De kostprijs van bouwcoördinatie is niet een vast percentage per project. Er wordt aan de hand van de omvang, moeilijkheidsgraad,… een prijs bepaald.

Als u op zoek bent naar een bouwcoördinator kan u ons best via mail of telefoon contacteren om een afspraak te maken. Tijdens dit verkennend gesprek kan er doorgegeven worden wat er juist wordt verwacht en kunnen wij een eerlijke offerte opmaken.