EPB

EPB staat voor “Energieprestatie en Binnenklimaat”. Bij alle nieuwbouw- en verbouwingswerken waarvoor een vergunning verplicht is, moet er een EPB-verslaggever aangesteld worden. Wij adviseren u van A tot Z betreffende de energie van uw woning. Samen met u kijken we welke investeringen noodzakelijk zijn, welke een enorme meerwaarde hebben en welke overbodig zijn.

8 dagen voor u start met de werkzaamheden moet uw EPB-verslaggever de startverklaring bij het Vlaams Energie Agentschap (VEA) indienen. Ten laatste 6 maanden na de oplevering van de werken moet het EPB verslag ingediend worden bij het VEA. Het VEA zorgt dan voor een energieprestatiecertificaat waarop u kan zien hoe energiezuinig uw woning effectief is.
Aan de hand van uw energieprestatiecertificaat kan u subsidies aanvragen.

Stuur ons uw plan door en wij zorgen voor een correcte offerte.