Veiligheidscoordinatie

De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat de risico’s die ontstaat ten gevolge van de interactie van verschillende aannemers op een werf ingedijkt worden. Hij stelt een veiligheids- en gezondheidsplan op waarin een plaats moet worden ingeruimd voor preventie op de arbeidsplek. Hij geeft aanbevelingen en precieze adviezen om dat alles in goede banen te leiden.

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de verwezenlijking op de bouwwerf zelf.

Let wel dat onderaannemers in deze context niet alleen, maar ook alle natuurlijke of rechtspersonen de tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk activiteiten verrichten, dus ook bijvoorbeeld nutsmaatschappijen. Particuliere doe-het-zelvers worden in deze evenwel net als aannemer beschouwd. Dus élke werf valt onder deze wetgeving.

De reglementering is van toepassing op de bouwplaatsen waar de volgende werken worden uitgevoerd:
graafwerken, grondwerken, funderings-en verstevigingswerken, waterbouwkundige werken, wegenwerken, plaatsing van nutsleidingen (riolen, gasleidingen, electriciteitskabels en tussenkomsten op deze leidingen voorafgegaan door andere werken), bouwwerken, (de)montage van geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen, inrichtings- en uitrustingswerken, verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingswerken, sloopwerken, instandhoudingswerken, onderhouds-, schilder- en reinigingswerken, saneringswerken, afwerkingswerkzaamheden behorende bij een of meer hoger vermelde werken.